Visi

1. Membangun media dakwah yang istiqomah dalam menyampaikan Tashfiyah dan Tarbiyah dengan senantiasa merujuk kepada pemahaman generasi islam yang pertama dan utama.
2. Memberdayakan sebagai radio pemberdayaan masyarakat, dakwah, pendidikan dan ekonomi syari'ah.

Misi

Mengembalikan umat kepada pemahaman islam yang benar sesuai Al Qur'an dan As Sunnah, pemurnian syari'at islam yang menyimpang, membina kaum muslimin dengan ajaran islam yang murni dan beramal dengannya, membentengi umat islam dari gerakan pemurtadan serta pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi syari'ah melalui agro/pertanian untuk kesejahteraan.

Bass FM Salatiga - Mengenal Indahnya Islam